ลงทะเบียน

Super Power Business ออสซี่ออยล์ สร้างพลังธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดขอนแก่น)

วันพุธที่ 28 สิงหาคม  2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง Winter  ชั้น 1 โรงแรมกราเซียร์ จังหวัดขอนแก่น

12.00 – 13.00 น.    ลงทะเบียน

13.00 - 13.10 น.    รับชมวีดีทัศน์ ความเป็นมาของธุรกิจน้ำมันชุมชุน ออสซี่ออยล์

13.10 – 14.20 น.    บรรยาย หัวข้อ Super Power Business "ออสซี่ออยล์ สร้างพลังธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน"

       - เรียนรู้การบริหารจัดการคลังน้ำมันชุมชน 

       - กลยุทธ์การตลาด และการหาฐานลูกค้า

       - เทคนิคการบริหารจัดการต้นทุน
         โดย คุณสมโชค  เดชะ  (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัท ออสซี่ออยล์ จำกัด

14.20 – 16.00 น.   Matchaing  ธุรกิจ ถาม-ตอบ

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.