ลงทะเบียน

กิจกรรมเปิดบ้าน SME Coach ครั้งที่ 6 / 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 -16.00 น.
@SME D BANK  สำนักงานใหญ่  ( สถานีรถไฟฟ้า อารีย์ )

 

09.00 – 12.00 น.  บรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ยุคดิจิตอล

  • ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งยังจะได้รับพลังใจและความเชื่อมั่นที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของตนได้อย่างเหมาะสม
  • ช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน  และผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อยให้สามารถปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน      
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกรายย่อย

13.00 – 16.00 น.   เสวนา รู้เพื่อรวย แอพพลิเคชั่น โชห่วย   ( ค้าปลีกค้าส่ง )  

  • วิธีการใช้แอพพลิเคชั่น เป็นโซลูชั่น ช่วยเก็บฐานข้อลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการขาย การตั้งค่าเซ็ตอัพให้กับร้านทำได้ง่าย รวดเร็ว       
  • การเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น ในการเก็บประวัติ วิเคราะห์ การซื้อของสมาชิกแต่ละราย, สัดส่วนรายได้เทียบระหว่างลูกค้าทั่วไปกับสมาชิก, ยอดการสมัครสมาชิกใหม่ในแต่ละเดือน, และยอดสมาชิกที่หายไปในแต่ละเดือน
  • เรียนรู้ แอพลิเคชั่น การจัดการบริการคลังสินค้าโลจิสติกส์สำหรับองค์กรธุรกิจร้านค้าได้รวดเร็ว

เนื้อหาเหมาะสำหรับ   เจ้าของธุรกิจร้านค้าปลีก บุคคลทั่วไป  หรือ ผู้ต้องการต่อยอดธุรกิจ

หมายเหตุ :  ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าเรียนจะได้รับการยืนยันตอบกลับโดย ทางอีเมลของคุณลูกค้าที่เดียวเท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่จะมาร่วมงานต้องทำการโหลด Application SME D BANK ตาม QR Code ด้านล่างค่ะ หรือเข้าไปที่ PLAY STORE (ระบบแอนดรอย) หรือ App Store (ระบบ IOS) จากนั้น ค้นหา "SME D Bank" และติดตั้ง เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงาน

 

สถานที่ : 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 : ( สถานีรถไฟฟ้า อารีย์)   

แผนที่ : https://goo.gl/maps/eWDHmxMRt642

 


ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.