สัมมนา

การสัมมนาออนไลน์ โครงการ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

การสัมมนาออนไลน์ โครงการ “สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.6 ตอน ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญา ใน RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.6 ตอน ถอดรหัส! ทรัพย์สินทางปัญญา ใน RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.5 ตอน โอกาสบริการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง!

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.5 ตอน โอกาสบริการลงทุนใน RCEP: ทำอย่างไรให้ปัง!

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.4 ตอน RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.4 ตอน RCEP เชื่อมไทยสู่โลก สู้โควิด

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.3 ตอน ติดอาวุธ เสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.3 ตอน ติดอาวุธ เสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.2 ตอน รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.2 ตอน รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.1 ตอน รู้รอบข้อตกลง RCEP

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP the Series EP.1 ตอน รู้รอบข้อตกลง RCEP

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.